Εκτύπωση

Διαβάστε το κείμενο στο ακόλουθο pdf.

Monday the 21st.